top of page
Joggesko
Skøyenåsen fysioterapi (1).png
Fysioterapi, Manuellterapi,
Psykomotorisk fysioterapi
Fysioterapi

Om Skøyenåsen fysioterapi

Skøyenåsen fysioterapi er en klinikk bestående av to fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi. Vi har en liten treningssal for rehabilitering av våre pasienter.

Begge våre manuellterapeuter har kommunal driftsavtale, du vil her betale egenandeler med fastsatte takster fra HELFO. Det må påberegnes noe ventetid hos våre manuellterapeuter. 

Prisinformasjon

Priser fysioterapeut uten kommunal avtale

Førstegangskonsultasjon:
690,-
Oppfølgende behandling: 

450,-

Priser manuellterapeut, følger takstplakat fra HELFO

 

 

 

For bestilt time som ikke benyttes eller endres for sent, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller/endrer senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for timen.​

Undersøkelse
Undersøkelse av fot

FORSIKRING

Vår Fysioterapeut har avtale med flere ulike forsikringsselskaper

Vår fysioterapeut har kort ventetid og tar også imot forsikringspasienter. Stadig flere har helseforsikring gjennom jobben eller privat, så sjekk med ditt forsikringsselskap om du får dekket behandling FØR du bestiller time hos oss.
Det må alltid foreligge en forhåndsgodkjenning med betalingsbekreftelse for at forsikringsselskapet dekker behandlingen hos oss. 

Storebrand forsikring
Falck forsikring
IF forsikring
Tryg forsikring
Vertikal forsikring
Gjensidige forsikring
Contact
bottom of page