top of page

Behandling og rehabilitering

På Skøyenåsen fysioterapi har vi en aktiv tilnærming til våre pasienten. Vi holder oss faglig oppdaterte for å kunne tilby våre pasienter best mulig rehabilitering og behandling. Du behøver ikke henvisning for å oppsøke verken fysioterapeut eller manuellterapeut. To av våre manuellterapeuter er del av den kommunale helsetjenesten. Det betyr blant annet at du kun betaler en egenandel for undersøkelse og behandling. Egenandelen inngår i samme egenandelstak som hos legen. Har du frikort er det gratis å oppsøke manuellterapeut eller fysioterapeut med kommunal avtale.

Hva er manuellterapi?

En manuellterapeut har fysioterapiutdanning og er autoriserte fysioterapeuter, i tillegg må vi ha et klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi. Manuellterapeuter er eksperter innen undersøkelse, diagnostikk, utredning og behandling av muskel- og skjelettsystemet. Yrkesgruppen har offentlig autorisasjon som helsepersonell med lignende fullmakter som legenes på muskelskjelett-området. Manuellterapeuter kan sykmelde, rekvirere bildediagnostikk (røntgen, MR, CT mv.) og henvise til spesialisthelsetjenesten for videre utredning eller operasjon.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevne, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i en bedre egen helse. 

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) er en norsk behandlingstradisjon.Fysioterapeuter med psykomotorisk kompetanse har inngående kunnskap om ulike former for muskel/skjelett-lidelser, psykiske lidelser og sammensatte lidelser av ulik alvorlighetsgrad. Dette gir grunnlag for en helhetlig undersøkelse, ressursvurdering og behandlingstilnærming. Med utgangspunkt i funksjonsundersøkelsen og pasientens behov benyttes ulike fysioterapeutiske tilnærminger og metoder i det kliniske arbeidet. PMF har som mål å være hjelp til selvhjelp. 

PMF bygger på kunnskap om hvordan pust og spenningstilstander i muskulatur kan endres ut fra hvordan vi har det med oss selv, og i relasjon til andre. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager.

PMF retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og kan gi økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

bottom of page